Teacher Achievers

 

Teacher Achievements

National Award for teachers 2016

Ms. Aloka Chakraborty, PRT KV Silchar

KVS National Incentive Award for teachers 2016

Smt. Rikta Kar(Mitra), TGT (SC) KV MASIMPUR 

Shri Bhaskar Deb, TGT (WE) KV PANCHGRAM 

Smt. Lipika Choudhury Dutta, PRT KV NIT SILCHAR 

Shri. Gopal Chandra Roy, UDC KVS RO SILCHAR

 

National Award for teachers 2015

 Mrs. Pamela Mukherjee, TGT Sanskrit, KV NIT Agartala

KVS National Incentive Awards 2015

Ms. Marream Zuberi, TGT English, KV Silchar

Dr.(Mrs.) M.L.Das, PRT, KV Silchar

Dr. Swapan Paul, TGT (AE), KV Khumbhirgram

Sh.D.Dasgupta, UDC, KV Khumbhirgram, Silchar

 

 

 

 

President Award for teachers 2014

1.Mrs. B.R. Bhattacharjee,PRT,KV Silchar 

KVS National Incentive award 2014 

1. Pamela Mukherjee ,TGT(Sanskrit),KV NIT Silchar

2.Th.Shobhita Devi ,PRT,KV NO.1 Imphal

 

KVS Regional Incentive award 2014 

 1.Sh.R.K.Jatav,PGT(Hindi),KV Loktak.

2.Sh.O.P.Nanda,PGT (Hindi),KV ONGC Agartala.

3.Ms. M.Juberi ,TGT(English),KV Silchar.

4.Ms. Sarda Laishram,TGT(English),KV Lamphelpat.

5.Mr. P.Chakraborty ,PRT,KV NIT Silchar.

6.Mrs. Alpana R Choudhry,PRT,KV Silchar.

7.Mrs. Krishna Kar ,PRT,KV ONGC Srikona.

8.Mr.Swapan Paul,TGT(AE),KV Masimpur.

9.Mr.Ejit Singh,TGT(PHE),KV Lumding .